สถานที่ท่องเที่ยว

แนะนำจุดที่น่าเที่ยวชมในอำเภออูเอดะ จังหวัดนากาโน่ จากหมวดหมู่ธรรมชาติ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ประสบการณ์ น้ำพุร้อน และมรดกของญี่ปุ่น

#ค้นพบ

สมบัติแห่งชาติของญี่ปุ่น

ในอำเภออูเอดะ “วัดชินาโน่โคคุบุนจิ” ประดิษฐานเทพเจ้าไดนิจิเนียวไร ซึ่งเป็นตัวแทนของดวงอาทิตย์,”ศาลเจ้าอิคุชิม่าทารุชิม่า” เป็นเทพเจ้าแห่งแผ่นดิน และ “น้ำพุร้อนเบทโซะ” ล้อมรอบด้วยภูเขาที่ประดิษฐานเทพเจ้ามังกร เรื่องราวของดวงอาทิตย์ที่เคลื่อนผ่านลากโยงเส้นแสงที่เชื่อมสิ่งเหล่านี้ด้วยเส้นเดียว ได้รับการยอมรับให้เป็นสมบัติแห่งชาติของญี่ปุ่นในฐานะ “สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของดวงอาทิตย์และโลก” จุดเสริมพลังนี้ไม่ควรพลาดอย่างเด็ดขาด

บริเวณชิโอะดะไดร่า

น้ำพุร้อนเบทโซะ

วัดอันระคุจิ

น้ำพุร้อนเบทโซะ

เซ็นซันจิ

น้ำพุร้อนเบทโซะ

พระโพธิสัตว์กวนอิม คิตะมูกิ คันนง & วัดโจระคุจิ

น้ำพุร้อนเบทโซะ

วัดชินาโน่โคคุบุนจิ

ใจกลางเมือง

สายเบทโซะ สถานีน้ำพุร้อนเบทโซะ

น้ำพุร้อนเบทโซะ

สิ่งน่าสนใจ

PAGE TOP