สถานที่ท่องเที่ยว

แนะนำจุดที่น่าเที่ยวชมในอำเภออูเอดะ จังหวัดนากาโน่ จากหมวดหมู่ธรรมชาติ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ประสบการณ์ น้ำพุร้อน และมรดกของญี่ปุ่น

#ค้นพบ

ประวัติศาสตร์ & วัฒนธรรม

ในฐานะเมืองปราสาท อำเภออูเอดะได้รับการพัฒนาขึ้นมาจากวัฒนธรรมที่หลากหลาย แม้ในปัจจุบันก็ยังมีผู้คนที่รักษาทักษะและประเพณีนี้ไว้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ในอูเอดะยังมีวัดและศาลเจ้าที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานหลายแห่ง ขอแนะนำให้เข้าร่วมงานที่จัดตามฤดูกาลและเก็บสะสมตราประทับที่เรียกว่าโกชูอินที่ได้รับจากวัดหรือศาลเจ้าที่ไปเยือน

บริเวณซานาดะ

ซานาดะ

บริเวณใจกลางเมือง

ใจกลางเมือง

ศาลเจ้าซานาดะ

ใจกลางเมือง

เส้นทางฮกโกกุไคโด ยานากิมาชิ

ใจกลางเมือง

วัดอันระคุจิ

น้ำพุร้อนเบทโซะ

ศาลเจ้าอิคุชิม่าทารุชิม่า

น้ำพุร้อนเบทโซะ

โรงบ่มไวน์มารุโกะ

แหล่งน้ำพุร้อนมารุโกะ

เซ็นซันจิ

น้ำพุร้อนเบทโซะ

พระโพธิสัตว์กวนอิม คิตะมูกิ คันนง & วัดโจระคุจิ

น้ำพุร้อนเบทโซะ

วัดชินาโน่โคคุบุนจิ

ใจกลางเมือง

วัดโจโคคุจิ

ซานาดะ

พิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งเมืองอูเอดะ

ใจกลางเมือง

สิ่งน่าสนใจ

PAGE TOP