สถานที่ท่องเที่ยว

แนะนำจุดที่น่าเที่ยวชมในอำเภออูเอดะ จังหวัดนากาโน่ จากหมวดหมู่ธรรมชาติ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ประสบการณ์ น้ำพุร้อน และมรดกของญี่ปุ่น

#ค้นพบ

น้ำพุร้อนเบทโซะ

พระโพธิสัตว์กวนอิม คิตะมูกิ คันนง & วัดโจระคุจิ

เป็นวัดที่ได้รับความศรัทธาสักการะจากประชาชนมายาวนานตั้งแต่สมัยโบราณในฐานะพระโพธิสัตว์ ผู้ปัดเป่าเภทภัยป้องกันอันตราย เนื่องจากโถงหลักตั้งหันไปทางทิศเหนือเพื่อให้เข้ากับวัดเซ็นโคจิในอำเภอนากาโน่ จึงถูกเรียกว่า คิตะมูกิ คันนง นอกจากนี้ วัดโจระคุจิซึ่งเป็นวัดหลักของ พระโพธิสัตว์กวนอิม คิตะมูกิคันนงก็มีคุณค่าควรชม

Information

ที่ตั้ง 1656 น้ำพุร้อนเบทโซะ อำเภออูเอดะ
2347 น้ำพุร้อนเบทโซะ อำเภออูเอดะ
โทรศัพท์ 0268-37-1234
กลับไปที่รายการ

สิ่งน่าสนใจ

PAGE TOP