สถานที่ท่องเที่ยว

แนะนำจุดที่น่าเที่ยวชมในอำเภออูเอดะ จังหวัดนากาโน่ จากหมวดหมู่ธรรมชาติ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ประสบการณ์ น้ำพุร้อน และมรดกของญี่ปุ่น

#ค้นพบ

ใจกลางเมือง

นาขั้นบันไดอินะกุระ

นาขั้นบันไดที่สวยงาม เป็นพรมแดนคั้นกลางระหว่างพื้นที่อยู่อาศัยของคนกับสัตว์ป่า นาข้าวที่เรียงรายลดหลั่นกันทีละน้อยไปตามแนวหุบเขา คือทิวทัศน์ในจินตนาการของคนญี่ปุ่นที่สามารถอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติได้อย่างกลมกลืน
รีเซ็ตร่างกายและจิตใจโดยปล่อยให้ร่างกายซึมซับสภาพแวดล้อมอันงดงามของที่ราบสูงทุ่งอุสึกุชิงะฮาระที่มีวิวเมืองอูเอดะกระจายตัวอยู่เชิงเขาแผ่กว้างอยู่ต่อหน้า ไกลออกไปเป็นวิวเทือกเขาแอลป์ญี่ปุ่น

Information

ที่ตั้ง 2889-1 โทโนชิโร่ อำเภออูเอดะ (ศูนย์แลกเปลี่ยนความสัมพันธ์หมู่บ้านเกษตรอินากุระโนะซาโต้)
โทรศัพท์ คณะกรรมการอนุรักษ์นาขั้นบันไดอินากุระ 0268-75-4808
เวลาทำการ 9.00 น. – 17.00 น.
วันหยุดทำการ วันจันทร์, วันหยุดไม่แน่นอน
กลับไปที่รายการ

สิ่งน่าสนใจ

PAGE TOP