ที่สถิตย์ของเทพเจ้าแห่งปฐพี

ศาลเจ้าเก่าแก่เพียงไม่กี่แห่งในจังหวัดนากาโน่ซึ่งเป็นที่สถิตย์ของเทพเจ้าแห่งปฐพี กล่าวกันว่าตั้งอยู่บริเวณใจกลางของเกาะญี่ปุ่น

ศาลเจ้าที่มีประวัติศาสตร์เก่าแก่ คงอยู่ถึงช่วงต้นศตวรรษที่ 9 สร้างถายแด่เทพเจ้า 2 องค์คือ “อิคุชิม่า” และ “ทารุชิม่า” ตัวศาลเจ้าถูกสร้างขึ้นบนเกาะขนาดเล็กที่ลอยอยู่กลางน้ำ ถือเป็นรูปแบบที่เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่นอย่างหนึ่ง ตัววิหารหลักไม่ได้ปูด้วยพื้นไม้ แต่มีลักษณะเฉพาะตัวคือเป็นพื้นดินซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของเทพเจ้า

โทรศัพท์ 0268-38-2755
เครดิตการ์ด

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ (ภาษาญี่ปุ่น) Google Map

การเดินทางจากสถานีอูเอดะ

  • รถไฟอูเอดะเด็นเทสึ ลงที่สถานีชิโมโนะโก เดินอีก 5 นาที