เส้นทางตามซากปราสาทในยุคซานาดะ

ในยุคเซ็นโกกุ ปราสาทได้ถูกสร้างขึ้นเป็นจำนวนมาก บนภูเขาที่มีทำเลที่เป็นประโยชน์แก่กองทัพ ที่อูเอดะมีซากปราสาทบนภูเขากระจายอยู่ทั่วไป ในปัจจุบัน สามารถเดินป่าอย่างสบายๆ ไปพร้อมๆ กับเข้าถึงร่องรอยของการต่อสู้อย่างรุนแรงในสมัยก่อน เป็นที่นิยมของแฟนๆ ที่ชื่นชอบประวัติศาสตร์

ต้นทางปีนเขา -> 25 นาที -> ซากปราสาทโทอิชิ ->10 นาที-> ซากตัวปราสาท -> 30 นาที-> ซากปราสาทโคเมะยามะ ->15 นาที-> ต้นทางปีนเขา

จากซากปราสาทจะมองเห็นตัวเมืองอูเอดะ นอกจากนี้ ในวันที่ท้องฟ้าโปร่งจะมีสถานที่ที่สามารถมองเห็นได้ไกลถึงภูเขาไฟฟูจิด้วย
ที่แห่งนี้ ได้ถูกกำหนดให้เป็นที่ตั้งของ “ตระกูลจินไน” ในการ์ตูนเรื่อง “Summer Wars” ด้วย


Google Map

การเดินทางจากสถานีอูเอดะ

  • อูเอดะบัส 15 นาที ลงที่ป้าย “อิเซยามะ” เดินอีก 10 นาทีถึงต้นทางปีนเขา