พื้นที่แห่งประวัติศาสตร์และมรดกทางวัฒนธรรมในยุคกลาง

“จากสถานีอูเอดะไปทางทิศตะวันตก พื้นที่ราบอันกว้างใหญ่ซึ่งอยู่ระหว่างทางไปน้ำพุร้อนเบชโชโดยรถไฟอูเอดะเด็นเทสึ มีวัดและศาลเจ้าซึ่งมีประวัติศาสตร์ความเป็นมากระจายอยู่ท่ามกลางบรรยากาศทุ่งนาอันอุดมสมบูรณ์นี้ถูกเรียกว่า“ชิโอะดะไดร่า” นอกจากจะเป็นบริเวณชานเมืองของน้ำพุร้อนเบชโชแล้วยังมีมรดกทางวัฒนธรรมในยุคกลางหลงเหลือให้เห็นเป็นจำนวนมาก สามารถเพลิดเพลินกับความงามได้มากมาย ทั้งการเดินชมและเพลิดเพลินด้วยการมองจากหน้าต่างของรถไฟสายท้องถิ่น

สามารถเพลิดเพลินกับความงามได้มากมาย ทั้งการเดินชมและเพลิดเพลินด้วยการมองจากหน้าต่างของรถไฟสายท้องถิ่น


Google Map

การเดินทางจากสถานีอูเอดะ

  • ขึ้นรถไฟอูเอดะเด็นเทสึสายเบชโช ใช้เวลา 30 นาทีถึงน้ำพุร้อนเบชโช จักรยานให้เช่าฟรีใช้เวลา 1 ชั่วโมง