ที่ประดิษฐานพระแม่กวนอิมแห่งโชคลาภ

เป็นศูนย์รวมแห่งความศรัทธามาตั้งแต่สมัยโบราณในฐานะที่เป็นพระแม่กวนอิมที่ช่วยปกปักรักษาให้พ้นจากความชั่วร้าย

กล่าวกันว่าหากสักการะร่วมกับวัดเซ็นโกจิซึ่งอยู่ที่อำเภอนากาโน่จะทำให้ประสบผลมากยิ่งขึ้น


เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ (ภาษาญี่ปุ่น) Google Map

การเดินทางจากสถานีอูเอดะ

  • เดิน 5 นาทีจากสถานีเบชโชออนเซน ซึ่งเป็นสถานีปลายทางของการรถไฟอูเอดะเด็นเทสึ