สามารถเดินจากน้ำพุร้อนเบชโชได้เช่นเดียวกับวัดอันระคุจิ เจดีย์หินที่อยู่ด้านในถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 ถูกกำหนดให้เป็นมรดกทาง

วัฒนธรรมที่สำคัญ ในบริเวณเดียวกันมีพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดง พระพุทธรูปโบราณ กระเบื้องมุงหลังคาและภาพวาดด้วย

พิพิธภัณฑ์ศิลปะ:

วันหยุด ไม่มีวันหยุด
ค่าเข้าชม ¥100
โทรศัพท์ 0268-37-1234
เครดิตการ์ด

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ (ภาษาญี่ปุ่น) Google Map