โรงผลิตด้ายที่ถูกกำหนดให้เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมที่สำคัญของประเทศ

โรงผลิตด้ายเก่าที่ยังหลงเหลืออยู่ในอำเภออูเอดะ เมืองซึ่งเคยถูกเรียกว่า “เมืองแห่งไหม” ในยุคเมจิและไทโชซึ่งเป็นยุคที่อุตสาหกรรมการผลิตเส้นด้ายเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก

ภายในมีการจัดแสดงและจัดเก็บเอกสารและสิ่งปลูกสร้างที่มีค่ายิ่งต่อวงการอุตสาหกรรมการผลิตด้ายในยุคปัจจุบัน เช่น โรงเลี้ยงไหม สิ่งก่อสร้างทำด้วยไม้ห้าชั้นอายุกว่า 100 ปี เป็นต้น

เวลาเปิดทำการ 10:00 - ประตูปิดเวลา 15:30
วันหยุด ตั้งแ เดือน 12 ถึง เดือน 3 วันที่ 19
ค่าเข้าชม ฟรี (ต้องจอง หมายเลขโทรศัพท์: 0268-26-7005)
โทรศัพท์ 0268-26-7005
เครดิตการ์ด

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ (ภาษาญี่ปุ่น) Google Map

การเดินทางจากสถานีอูเอดะ

  • เดิน 10 นาที