เทศกาลดอกนาร์ซิสซัส หมู่บ้านดนตรีนานาชาติ

ช่วงเวลา ปลายเดือนมีนาคม~กลางเดือนเมษายน สถานที่จัดงาน หมู่บ้านดนตรีนานาชาติ

เทศกาลเซ็นบงซากุระ ปราสาทอูเอดะ

ช่วงเวลา ต้นเดือน~กลางเดือนเมษายน สถานที่จัดงาน ปราสาทอูเอดะ

เทศกาลซานาดะ

ช่วงเวลา วันอาทิตย์ปลายเดือนเมษายน สถานที่จัดงาน ปราสาทอูเอดะ, เขตพื้นที่เขตเมือง

เทศกาลโอะยาชิกิ ดอกโรโดเดนดรอน

ช่วงเวลา กลางเดือนพฤษภาคม สถานที่จัดงาน หมู่บ้านซานาดะ

เทศกาลดอกลาเวนเดอร์

ช่วงเวลา กลางเดือนมิถุนายน~ต้นเดือนกรกฎาคม สถานที่จัดงาน หมู่บ้านดนตรีนานาชาติ

ทะเค โนะ โนโบริ

ช่วงเวลา วันอาทิตย์ที่ใกล้กับวันที่15 เดือนกรกฎาคมมากที่สุด สถานที่จัดงาน ภูเขาโอคามิดาเกะ → ย่านน้ำพุร้อนเบชโช

เทศกาลอูเอดะกิออน

ช่วงเวลา วันเสาร์กลางเดือนถึงปลายเดือนกรกฎาคม สถานที่จัดงาน เขตพื้นที่เขตเมือง

งานเต้นรำ อูเอดะวัชโชอิ

ช่วงเวลา วันเสาร์สุดท้ายของเดือนกรกฎาคม สถานที่จัดงาน เขตพื้นที่เขตเมือง

เทศกาลซานาดะ

ช่วงเวลา วันเสาร์ต้นเดือนสิงหาคม สถานที่จัดงาน สวนสาธารณะซานาดะอุนโดโคเอ็น, ศูนย์ประวัติศาสตร์ตระกูลซานาดะ

บะคุซุย RUN in แม่น้ำโยดะ

ช่วงเวลา วันอาทิตย์ต้นเดือนสิงหาคม สถานที่จัดงาน เริ่ม Start ที่โรงพละศึกษามารุโกะโซโกไทอิคุคัง

เทศกาลดอกไม้ไฟ

ช่วงเวลา วันที่ 5 เดือนสิงหาคม สถานที่จัดงาน ริมฝั่งแม่น้ำชิกุมะ

เทศกาลทานะบาตะ

ช่วงเวลา ต้นเดือนสิงหาคม สถานที่จัดงาน ย่านร้านค้าอุนโนะมาชิ

เทศกาลดนตรีเพื่อสันติภาพอูเอดะ

ช่วงเวลา ปลายเดือนกรกฎาคม สถานที่จัดงาน ซันโตะมิวเซ่

เทศกาลกิออนศาลเจ้าอิคุชิม่าทารุชิม่า

ช่วงเวลา วันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนกรกฎาคม สถานที่จัดงาน ศาลเจ้าอิคุชิม่าทารุชิม่า

เทศกาลรับประทานไก่ย่างโอะอิดาเระ (ยากิโทริ)

ช่วงเวลา ต้นเดือนสิงหาคม สถานที่จัดงาน หน้าทางออกฝั่งปราสาทสถานีอูเอดะ

การแสดงละครโน ซากปราสาทอูเอดะ

ช่วงเวลา เดือนสิงหาคม~เดือนพฤศจิกายน สถานที่จัดงาน ซันโตะมิวเซ่

เทศกาลโคมไฟซานาดะยูกิมูระ เนะปุตะ

ช่วงเวลา วันเสาร์ต้นเดือนกันยายน สถานที่จัดงาน เขตพื้นที่เขตเมือง

เทศกาลตีกลองไทโกะ ปราสาทอูเอดะ

ช่วงเวลา วันอาทิตย์ปลายเดือนกันยายน สถานที่จัดงาน ปราสาทอูเอดะ

อูเอดะ โคเซ็นโจ ฮาล์ฟมาราธอน

ช่วงเวลา วันอาทิตย์ปลายเดือนตุลาคม สถานที่จัดงาน เริ่ม Start ที่สนามเบสบอลอูเอดะ

เดินตามรอยประวัติศาสตร์ ซานาดะ ยูกิมูระ

ช่วงเวลา วันเสาร์~วันอาทิตย์ปลายเดือนตุลาคม สถานที่จัดงาน ซากปราสาทอูเอดะ

เทศกาลชมใบเคยากิเปลี่ยนสี ที่ปราสาทอูเอดะ

ช่วงเวลา ปลายเดือนตุลาคม~ต้นเดือนพฤศจิกายน สถานที่จัดงาน ปราสาทอูเอดะ

เทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง น้ำพุร้อนคาเคยุ

ช่วงเวลา ปลายเดือนธันวาคม~ต้นเดือนกุมภาพันธ์ สถานที่จัดงาน น้ำพุร้อนคาเคยุ

เทศกาลโปรยถั่วเสะสึบุนเอะที่คิตะมุกิคันนง

ช่วงเวลา วันที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ สถานที่จัดงาน พระโพธิสัตว์กวนอิม คิตะมูกิ คันนง

แข่งขันปาหิมะ

ช่วงเวลา วันเสาร์~วันอาทิตย์กลางเดือนมีนาคม สถานที่จัดงาน สุกะไดร่า