เขตพื้นที่ซานาดะ

เขตพื้นที่อูเอดะ

เขตพื้นที่มารุโกะ

เขตพื้นที่ทาเคชิ

เขตพื้นที่ซานาดะ

มีที่ราบสูงสุกะไดร่าอันมีชื่อเสียงในฐานะที่เป็นที่เล่นสกี ปีนเขาและ เข้าค่ายเก็บตัวนักกิฬาและเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของตระกูลซานาดะในสมัยเซ็นโกกุ

เขตพื้นที่อูเอดะ

เป็นเขตพื้นที่เขตเมืองซึ่งเป็นที่ตั้งของปราสาทอูเอดะ ทางทิศตะวันตกที่มีน้ำพุร้อนเบชโชและ เขตพื้นที่ทุ่งนาที่มีสมบัติทางวัฒนธรรม เช่น วัดซึ่งเป็นสมบัติประจำชาติ เป็นต้น

เขตพื้นที่มารุโกะ

มีแหล่งน้ำพุร้อนท่ามกลางธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์อยู่บางแห่ง เช่น น้ำพุร้อนคาเคยุ เป็นต้น

เขตพื้นที่ทาเคชิ

เขตพื้นที่ซึ่งเป็นที่นิยมมีความสูงจากระดับน้ำทะเล 2,034 เมตร มีที่ราบสูงอุสึกุชิงะฮาระซึ่งสามารถชมวิวได้ 360 องศาและพิพิธภัณฑ์ศิลปะกลางแจ้ง