แผนที่บริเวณใกล้เคียงสถานีอูเอดะ

ช่องตรวจตั๋วสายเบชโช สถานีอูเอดะ

การเดินทางจากสถานีอูเอดะไปยังชิโอะดะไดร่าหรือน้ำพุร้อนเบชโชมีรถไฟท้องถิ่น สายเบชโช สำหรับเส้นทางอื่นๆ สามารถใช้รถบัสประจำทางได้

นอกจากนี้ นอกเหนือจากรถบัสวิ่งวนให้เที่ยวชมตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในหมู่บ้านซานาดะและย่านในเมืองแล้ว

ยังมีรถบัสนำเที่ยวตามเวลาที่กำหนดหรือรถแท็กซี่ด้วย

รถไฟ

รถบัส

แขร์ไซเคิล

มีบริการให้เช่าจักรยาน (ไม่รับจอง)
ดู ที่นี่

รถเช่า

บริเวณใกล้กับสถานีอูเอดะมีร้านให้เช่ารถยนต์อยู่หลายแห่ง